Aglaktuqbloggen – om lusten att skriva

Aglaktuqbloggen – om lusten att skriva

Birgitta Lillpers

AprilPosted by aglaktuq Tue, April 26, 2011 07:46:40


Om lusten och mitt arbete: lusten är ingen drivkraft däruti – annat än indirekt: det finns en form av lust i att tillmötesgå detta som då faktiskt är drivkraften. Jag är, numera, tämligen övertygad om att den viktigaste drivkraften bakom mitt arbete är en vårdinstinkt. Skrivandet skulle därmed utgöra ett vårdarbete. Så: tanken på glömska fyller mig med panik och vämjelse. Glömska är för mig ett slags vanvård, och genom benämnandet och det varseblivande som föregår detta finns en möjlighet att hindra saker från att försvinna i denna glömskans slum. Processen innebär ofta såväl fysisk smärta som skräck; detta ut ur svårighetsgraden samt närheten till misslyckande. Jag har ändå, kan jag känna, en ... plikt att efter bästa förmåga genomföra dessa mina försök till existentiella skötselhandlingar.

Efteråt: om det någon enstaka gång ur detta arbete kommit dikt som åtminstone tycks mig närma sig något som kan ha hejdat glömskan eller till och med fått något att stanna – då kan en god känsla infinna sig. Den liknar den känsla som vid åkerbruk infinner sig när allt är under tak.

Birgitta Lillpers föddes 1958 i Orsa där hon fortfarande bor. Hon debuterade med diktsamlingen Stämnoja 1982 och har hittills givit ut elva diktsamlingar och sex romaner, senast romanen Om du fick tänka dig ett hem som kom förra året. Birgitta Lillpers är förlagd på Wahlström och Widstrand.

Illustrationen av Birgitta Lillpers är gjord av Agnes Stenqvist.